NASSAT Satellite Internet | Internet pinaagi sa Mobile ug Fixed SatelliteInternet alang sa mga Panghitabo sa Panahon pinaagi sa Satellite.

Usahay nga mga Hitabo

Ang pipila ka mga pananglitan sa mga panghitabo nga nagkinahanglan sa Internet sa hilit nga mga dapit